ĐIỀU KHOẢN VẬN CHUYỂN


Đối với việc mua hàng hóa:
– Phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ: Thuê công ty giao nhận.
– Thời hạn ước tính việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ: nội tỉnh 02 ngày làm việc, ngoại tỉnh 5-7 ngày làm việc.
– Giới hạn địa lý trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ: có tính phí ship hàng và mức phí theo biểu phí của Giao hàng nhanh (GHN) và Giaohangtietkiem.
1. Phạm vi cung ứng dịch vụ
Tham khảo:
+ GHN: https://ghn.vn/pages/ghn-express
+ Giaohangtietkiem: https://giaohangtietkiem.vn/dich-vu-giao-hang-ghtk/
2. Khu vực nhận hàng:
Được thể hiện trên bảng giá dịch vụ giao hàng trên của website
+ GHN: https://ghn.vn/
+ Giaohangtietkiem: https://giaohangtietkiem.vn/dich-vu-giao-hang-ghtk/
3. Khu vực giao hàng:
Giao hàng toàn quốc theo nội dung cung cấp dịch vụ của đơn vị vận chuyển, tham khảo chi tiết dưới đây:
+ GHN: https://ghn.vn/
+ Giaohangtietkiem: https://giaohangtietkiem.vn/
4. Bảng giá chi tiết:
102 MOBILE không tính thêm bất kì cước dịch vụ vận chuyển nào ngoài cước vận chuyển của đơn vị cung cấp dịch vụ, tham khảo chi tiết dưới đây:
+ GHN:  https://ghn.vn/
+ Giaohangtietkiem: https://giaohangtietkiem.vn/